ManageMyMind voor je team(s): wat kun je ermee?

De TOP 6

 1. Je kunt alles wat je op individueel niveau kunt, ook met je team doen.
 2. Je kunt sjablonen maken voor veelvoorkomende processen (procedures).
 3. Je kunt projecten maken, plannen en zo vaak als nodig uitvoeren.
 4. Je kunt checklisten, draaiboeken, actielijsten en trainingsschema’s maken en delen.
 5. Je kunt je andere betrokkenen aansluiten op je processen en direct zaken met ze delen.
 6. Je kunt met één tool de volledige planning en administratie regelen van jezelf en je team(s).

Wat kun je (extra) als team

 • Je kunt binnen je team relaties beheren. Je kunt processen met je afspreken en de complete workflow daarvan ondersteunen.
 • Je kunt projecten met elkaar definiëren en uitvoeren.
 • Je kunt kijken hoeveel tijd je gebruikt voor de verschillende processen.
 • Je kunt vroegtijdig signaleren wanneer planningen niet of juist ruim gehaald worden.
 • Je kunt kijken of en wanneer de tijd die je gebruikt afwijkt van de tijd die je beschikbaar had of gepland had.
 • Je kunt veilig met je teamleden mailen.
 • Je kunt voor je team relevante documenten koppelen en ter beschikking stellen.
 • Je kunt documenten genereren in een zelf te bepalen standaard formaat.
 • Je kunt in processen taakverdeling gebruiken.
 • Je kunt met je mede teamleden complexe projecten samenstellen uit processen en de planning ervan volgen.
 • Je kunt al deze zaken 24 uur per dag, overal, geïntegreerd in één tool, ManageMyMind, doen.